Prefa kritina in fasada

Obstoječa stanovanjska hiša je bila pokrita s salonit ploščami. Napušči so bili klasični s previsom čez zid. Stranka se je odločila za novejšo, modernejšo obliko strehe in fasade.

Na daljšem delu strehe smo odrezali špirovce v liniji fasade, na čelni strani pa podaljšali streho do konca balkona. Tako smo podaljšali obstoječi prostor. Del strehe je ostal enak z obstoječimi napušči čez fasado. Na špirovce smo pritrdili paroprepustno folijo, kontra letve deb. 5 cm, nato še kosmato desko deb. 24 mm in Bauder bitumensko folijo deb. 1,5 mm.
Na fasado smo pritrdili leseno podkonstrukcijo ter leseni opaž.
Streho in fasado smo pokrili z barvnimi aluminijastimi trakovi v zgibni izvedbi iz Prefa prefalz stucco pločevine.
Tudi stranice čelnega napušča smo naredili v enaki izvedbi s Prefa pločevino. Notranji deli čelnih napuščev so obdelani s fasadnimi letvicami iz sibirskega macesna.