Primer preureditve terase

Obstoječo kovinsko konstrukcijo smo odstranili, postavili pa novo leseno iz sibirskega macesna.

 

Stara kovinska konstrukcija

Nova lesena konstrukcija